ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΟ ΤΕΛΟΣ Ή ΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ  ΕΥΡΩΠΗΣ

Οι επόμενες ημέρες θα είναι μια μεγάλη δοκιμασία για τον Ελληνικό λαό  που βιώνει τόσα χρόνια κάθε ημέρα και σκληρότερα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Η κυβέρνηση των φρούδων ελπίδων , των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και των ψεύτικων προσδοκιών έθεσε τη <<διάσωση>> του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, πάνω από τη διάσωση της χώρας και του Ελληνικού λαού. (περισσότερα…)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΑΣΚΟ & Σ
Αθήνα 19/Φεβρουαρίου/2014

Προς
1. Μέλη της ΣΤΑ του Ο.Ε.Ε εκλεγμένα με την ΠΑΣΚΟ & Σ
2. Περιφερειακά τμήματα του Ο.Ε.Ε

Συναδέλφισσες ,Συνάδελφοι,
Η παράταξή μας συμμετείχε στις τελευταίες εκλογές , δίνοντας τη μάχη της σε ένα εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον και κατάφερε με τη δική σας συμμετοχή και δράση να έχει ένα αξιοπρεπέστατο αποτέλεσμα κόντρα στο κλίμα της εποχής.
Το εκλογικό αποτέλεσμα πρέπει να κριθεί και να αποτιμηθεί με βάση αυτά τα δεδομένα και την οικονομική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε την περίοδο 2010-2013 στο χώρο των οικονομολόγων, επαγγελματιών ,μισθωτών κλπ. (περισσότερα…)

Θεσμοθετείται το «Ασφαλιστικό Πιστοποιητικό»

PostDateIconΠαρασκευή, 22.02.2013 | PDF | Εκτύπωση | E-mail

Με αφορμή το σχέδιο νόμου του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο για διαβούλευση σχετικά με τη νομοθέτηση «Ασφαλιστικού (περισσότερα…)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα
Κύριε Υπουργέ,
Επανερχόμενοι στην από 25ης Ιανουαρίου 2013 διαμαρτυρία του Φορέα μας για τη μη
συμμετοχή του στην Επιτροπή για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος
διαπιστώνουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συμπληρωθεί η επιτροπή με εκπρόσωπο του
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας . (περισσότερα…)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300

Προς Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012
τον Πρόεδρο και τα Μέλη Αρ. Πρωτ.: Φ/1/12090
της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων
της Βουλής των Ελλήνων
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
στο σχέδιο νόμου
«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ –
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (περισσότερα…)

Σε ισχύ η επαγγελματική ταυτότητα

Με έγγραφό της  (ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 2012 / 19-12-2012)  η Γεν.Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων – Γεν. Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων κάνει γνωστό προς όλες τις Δ.Ο.Υ , την Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων, τα Ελεγκτικά κέντρα ΔΕΚ, τις Οικονομικές επιθεωρήσεις, τις Περιφερειακές Δ/νσεις (περισσότερα…)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

                                                                       

                                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ

                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

             ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.την παρ.2 του άρθρου 246 του Ν.4072/2012(ΦΕΚ 86Α‘ /11.4.2012),

2.τον Ν.2515/1997(ΦΕΚ 154Α7 25.7.1997) και το ΠΔ 340/1998 (ΦΕΚ 228/τευχ Α/6-10-1998)

3.την έγκριση του σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών Φοροτεχνικών από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στην Κ/70/10-10-2012 συνεδρίαση της.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, (περισσότερα…)

Επιστολή του Προέδρου του Ο.Ε.Ε Γ. Κυδωνάκη στον Υφυπουργό Οικονομικών κ Γεώργιο Μαυραγάνη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300

Προς τον Υφυπουργό Οικονομικών  κ Γεώργιο Μαυραγάνη

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2012

Κύριε Υπουργέ,

Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας την επιτακτική ανάγκη για την πιστοποίηση των λογιστών φοροτεχνικών οι οποίοι θα βεβαιώνουν την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων ώστε να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που προβλέπονται για την καλύτερη λειτουργία του φορολογικού μας συστήματος προέβλεψε στο άρθρο 17 του Ν 3842/2010 την υποχρέωση του λογιστή φοροτεχνικού στην απόκτηση πιστοποιητικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ). (περισσότερα…)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ του Προέδρου του Ο.Ε.Ε Γ. Κυδωνάκη

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

 Η Οικονομική κρίση είναι συστημικό φαινόμενο του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού που εκδηλώνεται με διαφορετικό βαθμό, σύσταση, και χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα.

Κατά τη γνώμη μου η κρίση ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. και πιο συγκεκριμένα από την αγορά ενυποθηκών δανείων υψηλού κινδύνου διαχύθηκε σ΄ όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, ως κρίση του Τραπεζικού συστήματος.
(περισσότερα…)